วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.45 น.   ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมประกวดผลงานศิลปะนักเรียน เจ้าของเรื่อง พวงเพ็ญ  โรงยิมเนเซี่ยมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  นายเจียร ทองนุ่น
08.45 น.   ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการศึกษา ครั้งที่ 28/2561 เจ้าของเรื่อง ธนากร รองไกรสิทธิ์เข้าร่วม  หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  นายเจียร ทองนุ่น
11.00 น.   ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์การศึกษาพิเศษ เจ้าของเรื่อง ธนากร  โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น