วันที่   24   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงาน 5 เขต เรื่อง ย้ายข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ห้องประชุม ศธจ.นศ.