วันที่   18   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - จัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของศธจ.นศ. ห้องประชุม ศธจ.นศ.
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการ 5 เขต เรื่อง ย้ายข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ห้องประชุม ศธจ.นศ.