วันที่   26   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการท้องถิ่น ปี 2564 รอบที่ 1 ห้องประชุม ศธจ.นศ.