วันที่   7   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานย้ายครู ห้องประชุม ศธจ.นศ.