วันที่   7   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคำขวัญวันครู 2566 ห้องประชุม ศธจ.นศ.