วันที่   17   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ I-NET ห้องประชุม ศธจ.นศ.